مشخصات فردی و زندگینامه
نام:محمد
نام خانوادگی:گرم آبدشتی
نخصص ها:فقه و اصول

زندگی نامه

اینجانب محمد گرم آبدشتی متولد 1350 در روستای گرم آبدشت شهرستان رودسر متولد شدم. دوران ابتدائی وراهنمائی را در روستای همجوار سپری کردم. بعد از آن در آزمون سراسری حوزه علمیه شرکت کردم وپذیرفته شدم. دوران مقدمات حوزه را به ترتیب در مدارس حقانی، الهادی و رضویه شهر مقدس قم به پایان رساندم ودرسهای پایه هفت تا ده را به صورت آزاد گذراندم. درکنار تلمذ دروس خارج فقه واصول مدیریت معارف اسلامی حوزه را هم به عهده دارم و در کنار آن تدریس نیز می نمایم. در روش کلاسداری برای دانش آموزان در سال 1379به عنوان مدرس نمونه کشوری انتخاب شدم.